Geschiedenis van het Denksportcentrum Apeldoorn

Het Denksportcentrum Apeldoorn opende in oktober 2002 zijn deuren. De wens om te beschikken over een eigen accommodatie, specifiek geschikt voor denksporten, leefde al vele jaren onder de denksportverenigingen.
Regel was dat men speelde in ruimtes die daar niet voor waren ontworpen, zoals bedrijfs- of schoolkantines, feest- of kerkzalen. Als onderhuurder werden verenigingen regelmatig verrast door een huuropzegging met als gevolg een nieuwe zoektocht naar een geschikt onderkomen en een gedwongen verhuizing.


Eind jaren negentig van de vorige eeuw nam de Apeldoornse Bridge Federatie het initiatief om de haalbaarheid van een eigen accommodatie te verkennen. Logisch, want veruit de meeste denksporters zijn bridgers, daar was de behoefte het grootst. De verenigingen van de dammers, schakers, go-spelers sloten zich hierbij aan.
In 1999 werd een programma van eisen opgesteld, het overleg met de gemeente Apeldoorn opgestart en een locatie gezocht. Om voor noodzakelijke subsidiesteun in aanmerking te komen was het belangrijk dat de accommodatie zou voldoen aan het 'topsportaccommodatie spreidingsplan'van het ministerie van VWS. De steun van de NBB was vanzelfsprekend een vereiste en ook die van NOC*NSF.


In 2000 werd de Stichting Denksportcentrum Apeldoorn opgericht door de heren John Lerou, Harry Sloot, Ton van de Vlekkert, Hans Bouwer en Henk Hanssen. De lobby voor het verwerven van steun bij de gemeente, NOC*NSF en VWS kwam op stoom. Door Witteveen Architecten (architect Aad Witteveen) werd een gebouw ontworpen dat aan de Dubbelbeek nabij zwembad Malkander moest verrijzen.
Doorslaggevend was de subsidietoekenning door VWS op 3 september 2001. Het te realiseren Denksportcentrum werd door VWS aangemerkt als een zogenaamde B-accommodatie voor de regio Oost-Nederland. Vervolgens kreeg het plan ook steun van NOC*NSF en de gemeente.


De verlening van de bouwvergunning was op 22 februari 2002 en nog dezelfde maand ging de bouw van het bijna een half miljoen kostende Denksportcentrum Apeldoorn van start. De oplevering volgde op 17 juli 2002.
Na de inrichting en verhuizing van verschillende denksportverenigingen naar hun nieuwe onderkomen volgde de officiële opening door sportwethouder Ronald Ober op 18 oktober 2002.


Hunebedtrofee
De Hunebedtrofee is een onderscheiding die jaarlijks door de NBB wordt toegekend aan leden die zich bijzonder hebben onderscheiden voor de bridgesport. De 'Hunebedtrofee' werd in 2003 toegekend aan het toenmalige bestuur van de Stichting Denksportcentrum Apeldoorn, voor hun inzet voor de totstandkoming van het centrum.


Vlnr: Harry Sloot, John Lerou en Ton van de Vlekkert

De Hunebed-Trofee

jan heeft een goede vangst gedaan